Cerere pentru Formular standard multilingv emis în baza Regulamentului (UE) nr.2016/1191

  • documentul oficial de referință în original (certificat românesc de naștere/căsătorie/deces, adeverință de cazier judiciar/certificarea că o persoană este în viață);
  • documentul de identitate sau de călătorie (carte de identitate/pașaport), aflat în termen de valabilitate.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu