Cerere pentru Formular standard multilingv emis în baza Regulamentului (UE) nr.2016/1191

Formularul standard multilingv se eliberează după verificarea datelor în bazele de date naționale. 

Acesta se eliberează pe loc sau, dacă sunt necesare verificări suplimentare, după finalizarea verificărilor. 


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu