Cerere pentru Formular standard multilingv emis în baza Regulamentului (UE) nr.2016/1191

Formularele standard multilingve se emitde către misiunile diplomatice și oficiile consulare exclusiv cu privire la documentele oficiale prevăzute de art. 2 alin. (1) lit. a), b), c), e) şi m) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1191. 

Misiunile diplomatice și oficiile consulare eliberează următoarele formulare standard multilingve: 

  • anexa I (naștere),
  • anexa II (faptul că o persoană este în viață),
  • anexa III (deces),
  • anexa IV (căsătorie),
  • anexa XI (absența cazierului judiciar în statul membru al cărui cetățean este persoana vizată).

Formulare standard multilingve se eliberează, la cerere, numai persoanelor îndreptățite, potrivit legii, să obțină documentele originale și se anexează exclusiv acestora. 

La solicitarea formularului standard multilingv se prezintă, obligatoriu, documentul oficial de referință în original (certificat românesc de naștere/căsătorie/deces, adeverință de cazier judiciar/certificarea că o persoană este în viață).


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu