Cerere pentru Înscriere de mențiuni privind modificările intervenite în statutul civil în străinătate

  • documentul administrativ emis de autorităţile competente străine prin care se face dovada modificării care urmează să fie înscrisă;

Documentul va fi prezentat, în original, apostilat sau supralegalizat, iar dacă a fost emis de autorităţi ale statelor cu care România are încheiate tratate de asistenţă juridică în materie civilă  va fi scutit de orice formă de legalizare;

  • traducerea legalizată în limba română a documentului;

Dacă traducerea este efectuată la un traducător pe plan local şi este legalizată de notarul public din statul respectiv, aceasta trebuie apostilată sau supralegalizată. 

Dacă traducerea este efectuată de un traducător autorizat şi este legalizată de notarul public din unul din statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară, aceasta este scutită de orice altă formalitate de supralegalizare/apostilare, dacă prin dispoziţiile acestora se prevede astfel.

  • certificatele de stare civilă româneşti (naştere şi căsătorie);
  • actul de identitate sau paşaportul.

Certificatele de stare civilă plastifiate ori modificate sau completate fără drept sunt nule!

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu