Cerere pentru Primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor

Se va avea în vedere posibilitatea practică și efectivă de a depozita înscrisurile/documentele în condiții de siguranță.

Depozitarea trebuie să nu contravină legii și altor dispoziții de ordine publică sau bunelor moravuri.

Deponentul declară pe propria răspundere că încrisurile/documentele au proveniență legală.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu