Cerere pentru Solicitare atestat de domiciliu

  • Actul de identitate românesc valabil (paşaport sau carte de identitate, după caz).

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu