Cerere pentru Duplicat al certificatelor de stare civilă ( certificat de naștere, căsătorie, deces)

Cererea de procurare a duplicatelor certificatelor de stare civilă va fi însoţită de următoarele documente:
  • pentru cetăţenii români : act de identitate/paşaportul solicitantului în curs de valabilitate sau titlu de călătorie
  • pentru cetăţenii străini : act de identitate (cetăţenii U.E.) sau paşaport
  • o fotocopie a certificatului care trebuie procurat, în cazul în care aceasta există
  • procura, în cazul în care cererea este depusă prin împuternicit cu procură specială.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu