Cerere pentru Duplicat al certificatelor de stare civilă ( certificat de naștere, căsătorie, deces)

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, acest serviciu se prestează cu titlu gratuit.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu