Cerere pentru Duplicat al certificatelor de stare civilă ( certificat de naștere, căsătorie, deces)

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare : “pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificatele de naştere şi de căsătorie titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar certificatelor de deces membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite. Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială”.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu