Cerere pentru Eliberarea primei cărți de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră transmit cererea împreună cu documentația către instituția competentă în acest domeniu (Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date - DEPABD, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne), care prin serviciile specializate locale, va proceda la obţinerea cărţii de identitate.

Cartea de identitate va fi transmisă misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României, care vor elibera cartea de identitate titularilor, pe bază de semnătură.

Înmânarea actului de identitate se face numai personal, titularului.


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu