Cerere pentru Dobândirea cetățeniei române pentru minori (dacă părintele a obținut cetățenia română cf art.11)

  • Certificatul de naştere al minorului pentru care se solicită dobândirea cetăţeniei române (original şi copie legalizată, cu traducere, după caz, ambele legalizate/apostilate)
  • Documentul de identitate, aflat în termen de valabilitate, al părintelui care depune cererea
  • Dovada din care să rezulte data obţinerii cetăţeniei române de către părintele/părinţiicare formulează cererea (certificat de cetăţenie sau, în lipsa acestuia, adeverinţă eliberată de către Direcţia Generală de Paşapoarte, care să ateste data obţinerii cetăţeniei române)
  • Declaraţia celuilalt părinte privind acordul dobândirii de către copilul minor a cetăţeniei române, autentificată la notar sau la consulat
  • Declaraţia de consimţământ din partea minorului care a împlinit 14 ani la data depunerii cererii, dată prin declaraţie autentificată la notar sau la misiunea diplomatică/oficiul consular
  • Patru fotografii color ale minorului, de dată recentă, 3,5 cm x 4,5 cm
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu