Cerere pentru Dobândirea cetățeniei române pentru minori (dacă părintele a obținut cetățenia română cf art.11)

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, acest serviciu se prestează cu titlu gratuit.

Serviciile consulare efectuate în vederea completării dosarului care însoţeşte cererea (legalizarea copiilor şi a traducerilor, autentificarea declaraţiilor).

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu