Cerere pentru Dobândirea cetățeniei române pentru minori (dacă părintele a obținut cetățenia română cf art.11)

Cererea de dobândire a cetăţeniei române se depune de către părintele care a dobândit cetăţenia română la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Bucureşti sau la birourile teritoriale ale Autorităţii din teritoriu (Iaşi, Suceava, Galaţi şi Timişoara). 

Persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot depune cererea de dobândire a cetăţeniei române pentru copilul minor la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate.

Copilul trebuie să fie minor la data depunerii cererii!

În cazul în care numai unul dintre părinţi solicită redobândirea cetăţeniei române sau după, caz, a redobândit cetăţenia română, iar părinţii nu cad de acord cu privire la cetăţenia copilului care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi care domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României, tribunalul de la domiciliul minorului va decide, ţinând seama de interesele acestuia. În cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimţământul acestuia.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu